Süpürge regülasyonu
Elektrikli Süpürgelerde
Çevreye Duyarlı Tasarım ve Enerji Regülasyonu
Elektrikli süpürge özellikleri
Regülasyon sonrası nasıl etkilenecek?
62 KHW/YIL
Yıllık enerji tüketimi 62 kWh/yıl değerinden az olacaktır.
1600 W
Yeni üretilen/ithal edilen elektrikli süpürgelerin motor gücü 1600 W değerinden az olacaktır.
%70
Halıda toz toplama %70’ten büyük veya eşit olacaktır.
%95
Sert zeminde toz toplama %95'e eşit veya yüksek olacaktır
Bu sınır değerler, su filtreli elektrikli süpürgeler için geçerli değildir.
Regülasyon sonrasında süpürgelerin 5
temel özelliği ön plana çıkacaktır
Tedarikçinin İsmi
veya Ticarî Markası
Enerji
Toz Yayma Sınıfı
Halıda Temizleme
Performansı
Mevzuat Numarası
Tedarikçinin Model
Tanımlayıcısı
Enerji Verimliliği Sınıfı
KHW / YIL Cinsinden
Yıllık enerji Tüketimi
Ses Güç Seviyesi
Sert Zeminde Temizleme
Performansı
Çevreye Duyarlı Tasarım’ın
etkisi ne olacak?
  • Mevcutta Türkiye’de tüm ülke çapında yaklaşık 20 Milyon adet elektrikli süpürge aktif olarak kullanılmaktadır.
  • Piyasadaki elektrikli süpürgelerin ortalama güçleri  2000 W civarındadır. Bu, yılda 1 süpürge için  ortalama 80 kWh, tümü için 1,6 TWh elektrik enerjisi tüketimine denk gelmektedir.
  • Regülasyonun ilk aşaması sonrası yıllık elektrik  enerji tüketimi 0,8 TWh kadar azalacaktır.
Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Komitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen standartlara göre:
• Ortalama 87 m2 büyüklükte bir evde
• Fırça her bir nokta üzerinden 4 kere geçecek şekilde
• Yılda toplam 50 kere temizlik yapılacağı varsayımına göre hesaplanan elektrik enerjisi tüketimidir.

Bu tüketim standart olarak ürün ile beraber verilen etikette belirtilir, ancak kullanım farklılıklarına göre değişiklik gösterebilir.

Süpürge etiketlerindeki enerji verimliliği sınıfları aşağıdaki tabloya göre verilecektir. Bu etiketlendirme, stokta bulunan regülasyon başlangıç tarihi öncesi üretilmiş/ithal edilmiş ürünler için zorunlu değildir.
Enerji Verimliliği SınıfıYıllık Enerji Tüketimi (AE) (kWh/yıl)01/09/2015
Tarihinden itibaren
AAE ≤ 28,0
B28,0 < AE ≤ 34,0
C34,0 < AE ≤ 40,0
D40,0 < AE ≤ 46,0
E46,0 < AE ≤ 52,0
F52,0 < AE ≤ 58,0
GAE > 58,0
Yıllık enerji tüketimi testinin laboratuvar şartlarında standart test halısı ve standart sert zemin üzerinde standart toz kullanılarak yapılması sonucu çıkan değerlerdir. Bu değerin büyüklüğüne karşılık gelen harf belirlenir ve ürün ile beraber verilen etikette belirtilir.

• Halıda toz toplama (dpuc) değeri 70%’ten büyük veya eşit olacaktır.
• Sert zeminde toz toplama (dpuhf) 95%'e eşit veya yüksek olacaktır.

Süpürge etiketlerindeki sert zemin ve halıda toz toplama sınıfları aşağıdaki tabloya göre verilecektir.
Temizleme performansı sınıfıHalıda toz toplama (dpuc)Sert zeminde toz toplama (dpuhf)
Adpuc ≥ %91dpuhf ≥ %111
B%87 < dpuc ≤ %91%108 < dpuhf ≤ %111
C%83 < dpuc ≤ %87%105 < dpuhf ≤ %108
D%79 < dpuc ≤ %83%102 < dpuhf ≤ %105
E%75 < dpuc ≤ %79%99 < dpuhf ≤ %102
F%71 < dpuc ≤ %75%96 < dpuhf ≤ %99
Gdpuc > %71dpuhf > %96
Toz yayma, elektrikli süpürge maksimum güçte çalışırken çıkış filtresinden yayılan toz partiküllerinin miktarının ölçülmesi ile elde edilen değere karşılık gelen harf ile belirtilir.

Toz yaymanın az olması (A harfine yakın olması), elektrikli süpürgenin topladığı tozu daha iyi hapsetmesi ve dışarı geri vermemesi anlamına gelir. Toz alerjisi olanlar için en önemli kriterdir.

Süpürge etiketlerindeki toz yayma sınıfları aşağıdaki tabloya göre verilecektir.
Toz Yayma SınıfıToz yayma
Adre ≥ %0,02
B%0,02 < dre ≤ %0,08
C%0,08 < dre ≤ %0,20
D%0,20 < dre ≤ %0,35
E%0,35 < dre ≤ %0,60
F%0,60 < dre ≤ %1,00
Gdre > %1,00